අයවැයට පක්ෂ විපක්ෂව ගැටෙයි (වීඩියෝ)

Spread the love

මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු 2019 අය වැය යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ විය.

ඒ අනුව විපක්ෂය වෙනුවෙන් විවාදය ආරම්භ කරමින් පළමුව අදහස් පළ කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධනය.

ඉන් අනතුරුව පොදු සැපයුම් හා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුනිල් හදුන්නෙත්ති, නිවාස,ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ අදහස් දැක්වීය.

Loading...

RSL

Related Posts