ස්වර්ණවාහිනිය ඇලෝෂියස්‌ගේ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගම මිලදී ගනී!

ඊ.ඒ.පී. සමාගමට අයත් ස්වර්ණවාහිනි රූපවාහිනී නාලිකාව කුප්‍රකට බැඳුම්කර කොල්ලයට සම්බන්ධ කම් කියන අර්ජුන් ඇලෝෂියස්‌ගේ සිංගප්පුරුවට අයත් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගම විසින් මිලදී ගෙන ඇති බවට අනාවරණය වේ. කුප්‍රකට මහ බැංකු බැඳුම්කර කොල්ලයත් සමඟ ප්‍රකෝටිපති සමාගමක් බවට පත් වූ කුප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු වූ...