මහින්දගේ මරු මෝස් වැඩ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ කීර්ති නාමයත් කෙළෙසයි

විශ්‍රාමික ජනාධිපති සහ වත්මන් කු.පා.ම මහින්ද රාජපක්ෂ තම ඒකාධිපති පාලනය පවත්වාගෙන යෑමටත්, තම පවුලේ අයවලුන්ට බාධාවක් අභියෝගයක් වූ අය මර්දනය සහ ඝාතනය සඳහා ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය භාවිතා කළ බවට කරුණු අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර එය ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ කීර්තිනාමයට කැළැලක්...

තාජුඩීන් ඝාතනය යට ගසන්න PSDය වාර්තා පොත්වල පිටුත් ගලවලා

රගර් ක්‍රීඩක වසීම් තාජුදීන් ඝාතනයේ සාක්ෂි වසන් කිරීම සඳහා තාජුදීන් ඝාතනයට පෙර හා පසු දින ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය මඟින් පවත්වාගෙන ගිය තොරතුරු සටහන් පොත්වල ලේඛන ඉවත් කර ඇති බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇතැයි නියෝජ්‍ය...