විදේශ ආයෝජන කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් – ඇමති ප‍්‍රසන්න

මෙරටට පැමිණෙන ආයෝජකයන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව එම ආයෝජන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සදහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ඉදිරි වසර 05 තුළ මෙරටට වැඩි වශයෙන් ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීම...

වසර 50 කට පසුව උදාවන හොඳම ආයෝජන අවස්ථාවක්!

ආයෝජනය අගය මනින්නෙ, ආයෝජනය කළ මුදල කොතරම් වර්ධනය වෙනවාද යන්න මතයි. ඒ අනුව මුල්‍ය වත්කම් වෙනුවට ඉඩම් වැනි නිශ්චල දේපලවල ආයෝජනය කිරීම වඩාත්ම බුද්ධිමත් විකල්පයයි. අද මේ වන විට බැංකු පොලී අනුපාතිකයන් පවා පහළ බැස ඇති අවස්ථාවක, ආර්ථික අවදානම් සහිත...