ඩිස්නිලන්තයේ අද්භූත සිදුවීම් පෙළක්!

13 බටහිර ලෝකයාට සුබ සංඛ්‍යාවක් නොවෙයි. ජේසුස් වහන්සේව පාවාදුන් ජුදාස් අවසන් රාත්‍රීභෝජනයට හිඳගත්තේ 13 වැන්නා හැටියටයි. එල්ලුම් ගසේ මළපුඩුව වෙත නැගයන්නට ඇති පඩි ගණන 13 ක්. යමෙකුගේ නමට අකුරු 13 ක් ඇත්නම් ඔහුට යක්‍ෂයා සමග බැඳීමක් පවතිනවා. 1313, ඩිසිනිලන්ත මාවත,...