මහින්ද කිරුළපන රැළියට යාම ස්ථිරයි!

Spread the love

mahinda new 3

හිටපු ජනපති මහන්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා මැයි පළමුවැනිදා ගාල්ලේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැයි රැළියට සහභාගි නොවන බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නමින් හඳුන්වාගන්නා පිරිස කිරුළපන දී පවත්වන මැයි රැළිය වෙත සහභාගිවීම ස්ථිර බවත් රීඩ් ශ්‍රී ලංකා වෙත වාර්තා වෙයි.

දිගින් දිගට ම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපතිවරයා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මහින්ද ප්‍රමුඛ පිරිසට සහනශීලී ප්‍රතිපත්තියක් දැක්වූ බව පසුගිය මෑත දේශපාලන ඉතිහාසය පිරික්සා බැලූ විට පෙනී යන්නකි. එනමුත්, දිගින් දිගට ම මහින්ද රාජපක්ෂලා විසින් එම අනුග්‍රහය මායිම් නොකරමින් යන ගමනක් පිළිබඳ ව ප්‍රකට කළෝ ය. කිසිදු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ පක්ෂ විනය උල්ලංඝනය කරන්නන් වෙනුවෙන් නොගැණිනි.

දැන් දෙපිරිස එකට දෙමංසල වෙත පැමිණ ඇති බව පෙනෙන්නට ඇත. මැයි පළමු දිනයෙන් පසුව මේ ගැටුමේ තීරණාත්මක ලක්ෂ්‍යයක් සටහන් වන බව සිතිය හැකි ය.

Loading...

RSL

Related Posts