රට නැවතත් අඳුරට!

Spread the love

power cut

විදුලිබල අර්බුදය වඩාත් උග්‍ර අතට හැරී ඇතැ යි රීඩ් ශ්‍රී ලංකා වෙත වාර්තා වෙයි. ඊයේ වනවිට කැළණිතිස්ස බලාගාරයට අයත් තවත් ඩීසල් විදුලි ජනකයක් අක්‍රිය වී ඇත. ඒ මගින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ලැබුණු මෙගාවොට් 160ක පමණ ප්‍රමාණයක් අහිමි වී ඇති බව දැනගන්නට ඇත. මේ තත්වය මත ඉදිරියේ දී නැවත දවසට පැය 3 බැගින් විදුලි අත්හිටුවීම්වලට මුහුණ දෙන්නට ජනතාවට සිදුවනු ඇත.

ජාතික විදුලි බල අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙගාවොට් 450ක පමණ හිඟයක් ඇති බව තොරතුරු පළ වේ. දිගින් දිගට ම බලාගාර අක්‍රිය වීමත් ඉල්ලුම වැඩි වීමත් මත රටට අඛණ්ඩ විදුලියි සැපයීමය අභියෝගයක් බව පෙනෙන්නට තිබේ.

වත්මන් රජය අනෙක් බොහෝ කාරණා කෙරෙහි මෙන් ම මෙම අර්බුදය කෙරෙහි ද දියාරු ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බව පෙනී යයි. මෙම තත්වය ඉදිරියේ දී වත්මන් පාලනයට හොඳ පසුබිමක් නිර්මාණය නොකරන බව පුරෝකථනය කළ හැකි ය.

RSL

Related Posts