යල කන්නයේ රසායනික පොහොරින් වැට් බදු ඉවතට..!

Spread the love

ලබන යල කන්නයේ දී රසායනික පොහොර සඳහා වැට් බදු ඉවත් කිරීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

මෙවර මහ කන්නයේ වගා සදහා අවශ්‍ය සියලු රසායනික පොහොර මේ වනවිට රටට  ගෙන්වා ඇතිතේ පැරණි මිල ගණන්වලට බව කී අමාත්‍යවරයා  ඒ සඳහා වැට් බදු අය කර නැති හෙයින් දැනට අලෙවි කරන යුරියා, MOP, TSP වැනි රසායනික පොහොර සඳහා වැට් බදු එකතු කර පොහොර මිල ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍ය නොවන බවද  සඳහන් කළේය.

කූඨ  වෙළෙන්දන්  වැඩි මිල ගණන් යටතේ⁣ පොහොර අලෙවි කළහොත්  ඔවුන්ගෙන් බිල්පතක් ගෙන එය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට එවන්නැයි කී අමාත්‍යවරයා ඊට අවශ්‍ය නීති පියවර ගන්නට කටයුතු කරන බවද කීය.

Related Posts