පැය 25කට එහා ගිය කරන්නාගොඩගේ ප්‍රකාශ නීතිපති අවධානයට

Spread the love

තරුණයන් 11 දෙනකු පැහැරගෙන අතුරුදන් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලට අදාළ ගොනුව ඉදිරි නීති කටයුතු සදහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට නියමිතය. කරන්නාගොඩ මහතාගෙන් දින 5කදී පැය 25කට අධික කාලයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

තරුණයන් 11 දෙනා පැහැරගැනීම ගැන නාවික හමුදාපතිවරයාව සිටි සමයේ ඔහු දැන සිට ඇති බවත්, පසුව ඒ තරුණයන් අතුරුදන්ව ඇති වගද ඔහු දැනගෙන සිට ඇති බවත් ඒ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී පෙනී ගිය බවද ඒ වාර්තාවේ දැක්වේ. තරුණයන් පිරිසක් නීතිවිරෝධි ලෙස රඳවාගෙන සිටින බව වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට අවස්ථා කිහිපයකදීම එකල ඔහුව නාවික හමුදාවේ බලයලත් නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු දැනුවත් කර ඇති බවද පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වී ඇතැයිද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Loading...

RSL

Related Posts