ෂැංග‍්‍රිලා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බයේ දළ සැලසුම සොයාගනී

පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රාහාර මාලාවේ සංචාරකයින් විශාල පිරිසකට මරු කැඳවූ ෂැංග‍්‍රිලා ප‍්‍රහාරයට සම්බන්ධ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරු කුලී පදනම මත රැඳී සිටි පානදුර පරත්ත, ෂෙරිට් මාවතේ නිවසේ තිබී අදාළ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බය සැකසීමට යොදා ගත් අමුද්‍රව්‍ය තොගයක් සහ බෝම්බ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ සැලසුම්...