කුප්‍රකට සරණ ගුණවර්ධනට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 2000 ක දඩයක්

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කල වසර දෙකක කාලය තුළ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකළ වරදට හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන හට අධිකරණය විසින් රු.2000ක දඩ මුදලක් නියම කර ඇති බව වාර්තාවේ. එම නඩුව ඉකුත් සතියේ කැඳවූ අවස්ථාවේදී අධිකරණය...