මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය දැන් සෙනසුරාදාත් වැඩ

ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේදී මහජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය දියත් කරන නව වැඩසටහන් යටතේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සෙනසුරාදා දිනයේද විවෘතව තැබීමට ප්‍රවාහන සහ සිවිල්ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග උපදෙස් දෙයි. එහි පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක...

RMV හරහා සිදුකළ මහා පරිමාණ වාහන ජාවාරමක් හෙළිවෙයි!

හදිසි අනතුරුවලට ලක්ව මුළුමනින්ම හානි වී යළි භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වූ වාහන වෙනුවට එම වාහන අංකවලට වෙනත් වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ මහා පරිමාණ ජාවාරමක් පිළිබඳව වාර්තා වේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පරීක්ෂණ අරඹා ඇති අතර, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන...