රාහුල රත්නවීර ප්‍රථම වරට මහින්දගේ පැටිකිරිය වමාරයි ! බැංකු කඩා මහින්ද ඡන්ද කළ හැටි..! රනිල් හාමු මහින්ද බේරා ගත් හැටි..! වැලිකඩ ප්‍රහාරයෙන් දිවි ගලවා ගත් හැටි..!

වලව්වේ රැස්වීමක සූදානමකි. මිදුලේ තැන් කිහිපයක කුඩා කන්ඩායම් ‍රැස්ව සිටිති. ටික වේලාවකින් දේශපාලනඥයාගේ මෝටර් රථය එහි සැපත් විය. සිය අගසව්වන් තිදෙනා සමග ඔහු වලව්ව ඇතුලට ගියේය. "බලනව ඕයි! අර මගුල අද විසිරෙව්ව.. දැන් ඉතින් ආයේ ඡන්දයක්  කරන්ඩ එපෑයැ.." "ඉතින් සර්.....