රහත් රඟ කෙළි පරදා සිරිධම්ම වැඳ වැටෙයි

පසුගිය දිනවල කළ ප්‍රකාශවලදී තමා අතින් වරදක් සිදුවී නම් ඒ පිළිබඳ සමාව ඉල්ලා සිටින බව පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියෝ මල්වතු මහ නා හිමි ඇතුළු හිමිවරුන් හමුවී ප්‍රකාශ කර සිටියහ. යම් අයුරකින් ප්‍රකාශ සිදු කරන විටදි මල්වතු මහා නායක හිමිවරුන්ට හා මල්වතු...

පිටිදූවේ සිරිධම්මට අභියෝගයක් !

පිටිදුවේ සිරිධම්ම (වැරදුණා සමන්තභද්‍ර) නිවන් අවබෝධ කරගත්තානම් යහපති. මා මේ ලියන්නේ පිටිදූවේ සිරිධම්ම නමැති කාලයක් මෙරට වැඩ වාසය කළ හිමියන් පිළිබඳවය. සිරිධම්ම ගිහියකු කාලයේ හිටියේ අපේ පාසලට අල්ලපු පාසලේය. මේ පාසලේ සිටින්නේ පෙම්වතුන්ය. මා මහින්දයේය. සිරිධම්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේය. අප දෙදෙනා...