ජර්සි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය ඇමරිකාව එරට සංස්කෘතික උරුමයක් කරගනී

2002 වර්ෂයේදි ආරම්භ කරන්නට යෙදුන නිව් ජර්සි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය මේ වනවිට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් ස්ථානයකි. විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය හුංගම්පල සිරිරතන නාහිමියන්ගේ මඟ පෙන්වීම හා අනුශාසනා අනුව 2007 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන්නට යෙදුනු උතුරු ඇමරිකාවේ පිහිටි විශාලතම සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ...