තිරසර සංවර්ධනයක් වෙනුවෙන් වූ ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය අද ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

තිරසර සංවර්ධනයක් වෙනුවෙන් වූ ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රමය අද(06) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැකිරාව, තිබ්බටුවැව වෙල්යාය පරිශ්‍රයේදී ආරම්භ වේ. ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රමය "එක් වෙමු - නැගිටිමු, අටුකොටු පුරවමු" යන තේමාව යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් කර තිබේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ...