ජාතික කොඩිය වෙනස් විය යුතුයි – සේනාධිරාජා කියයි

ඉලංගෙයි තමිල් අරුසු කච්චි පක්ෂය ආරම්භයේදී ගත් තීරණයක් අනුව වත්මන් ජාතික කොඩිය තුළින් දෙමළ ජනතාව සහ අනෙකුත් සුළු ජනතාව නියෝජනය නොවන බැවින් එම ජාතික කොඩිය පිළි නොගන්නා බව එම පක්ෂයේ සාමාජික මාවෙයි සේනාධිරාජා මහතා පවසයි. ඊයේ(22) යාපනයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට...