“ඇය විටෙක මට මවක් වගෙයි..” සත් වසරක ප්‍රේමයෙන් උපන් සදාදරණීය බැඳීම මෛත්‍රී ස්මරණය කළ සංවේදී මොහොතක්..

මගේ දේශපාලන ජීවිතය සහ පෞද්ගලික ජීවිතය ගත් කළ මට තිබෙන ලොකුම ශක්තිය ඇයයි.. විටෙක ඇය මට මවක් වගෙයි.. ලෝකයේ කවුරු නින්දා, උපහාස කළත් එදා මෙන් අදත් ඇය පිස දෙන බත්මුල මගේ රජ භොජුනයි.. මේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති...