මාස්පතා මාධ්‍ය කතුවරු හමුවූ මහින්ද කීත් නොයාර් මාධ්‍යවේදියෙක්ද කියා දන්නේ නෑලූ. කිසිදෙයක් මතක නෑලු.. මහින්දය CIDයට දුන් කට උත්තරය මෙන්න

මාස්පතා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සහ පුවත්පත් කතුවරුන් අරලිය ගහ මන්දිරයට කැඳවා "බ්‍රැක් ෆස්ට් පාටි"(Breakfast party) දෙමින් වක්‍රාකාරයෙන් බලපෑම් සහ අල්ලස් ලබාදුන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගෙන්, ද නේෂන් පුවත්පතේ හිටපු කර්තෘ කීත් නොයාර් මහතා පැහැරගෙන ගොස් කෘෘර ලෙස වධ හිංසා සිදු සිද්ධිය...