නීතිඥ සංගමයේ සභාපති පුටුව ජනාධිපති නීතීඥ කාලිංග ඉන්දතිස්සට

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ කාලිංග ඉන්දතිස්ස ඊයේ(20) පැවති නිල වරණයෙන් තේරීපත්ව තිබේ. ඔහු ඡන්ද 4677ක් ලබාගෙන ඇති අතර එම ධුරය සඳහා තරග කළ නීතිඥ මහින්ද ලොකුගේ ඡන්ද 1415ක් ලබාගත්තේය. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 3262කින් ඔහු...