පාලින්දනුවර තුන්නිවුන් දරුවන්ට පිහිට වෙමු

හොරණ මූලික රෝහලේදී පසුගියදා (12 දා) තුන් නිවුන් දරු උපතක්‌ සිදුවිය. ඒ පාලින්දනුවර, කෙළින්කන්ද - කල්ලෙවත්තෙහි පදිංචි පී. වී. විශ්මි මේකලා සහ රසාන් නිමේෂ් යන දෙමවුපියන්ට දාවය. මෙම දරුවන්ගෙන් දෙදෙනකු පිරිමි දරුවන් වන අතර එක්‌ සිඟිත්තියක්‌ දියණියකි. හොරණ මූලික රෝහලේ...