දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය දුර්වල කරන පහේ ශිෂ්‍යත්වය අහෝසියි!

දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය දුර්වල කරන පාසල්වල පස්වැනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අහෝසි කළයුතු යැයි ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (25) පොලොන්නරුවේදී පැවැසීය. පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය යනු දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය දුර්වල කරන දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය වට්ටන, අම්මලා ලෙඞ්ඩු කරන, අම්මලා මානසික රෝගීන්...