සමලිංගික පනතේ තිරය පිටුපස සැලැස්ම එළියට (විශේෂ)

දින කිහිපයකට පෙර මහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් සමලිංගික පනත සහ එහි සැලැස්ම පිළිබඳව තිරය පිටුපස කතාව මේ වන අනාවරණය වී තිබේ. සමලිංගික විවාහ නීතිගත කිරීම සදහා අවශ්‍ය කෙටුම්පත සම්පාදනය කර ඇත්තේ මලික් සමරවික්‍රමට අයත් කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි නිවසේදී බව...