තම පෞද්ගලික වැසිකිලියට මිලියන ගණනක් වෙන් කර ගත් රෝසිට, කොළඹ කසළ ඉවත් කරන්න සල්ලි නැහැලු

කොළඹ නගර සීමාවේ එක් රැස්වන කැළි කසල , ඉඩම් ගොඩකිරිමේ සහ සංවර්ධනය කිරිමේ සංස්ථාවට අයත් කෙරවලපිටිය කසල අංගනය වෙත බැහැර කෙරුණු අතර හිඟ මුදලක් නොගෙවී‍ම හේතුවෙන් අද සිට ඔවුන් කසල භාර ගැනිම නවතා දමා තිබෙන අතර මේ හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ...

කොළඹ මහා නගර සභාවට රුපියල් කෝටි 800ක ඉඩමක්!

කොළඹ 07 බාන්ස්‌ පෙදෙසේ රුපියල් කෝටි 800 ක්‌ පමණ වටිනා ඉඩමක්‌ වරිපනම් බදු නොගෙවීම නිසා පෙරේදා (11 වැනිදා) කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් පවරාගෙන ඇත. මෙම ඉඩම ඉකුත් රජයේ සිටි ප්‍රබලයකුගේ මැදිහත්වීම මත ව්‍යාපාරිකයකු විසින් බලහත්කාරයෙන් අල්ලාගෙන දැඩි මුරකාවල් යොදවා...