කල්ලි ගැසී අපරාධ සිදුකළ ‘ආවා’ ප්‍රධානියා ඇතුළු 6 ක් අත්අඩංගුවට

යාපනයේ ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් විවිධ අපරාධ සිදුකළ "ආවා" කල්ලියේ ප්‍රධානියා ඇතුළු හය දෙනෙකු ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි. සත්‍යවේල්නාදන් නිශාන්තන් හෙවත් “නිශා වික්ටර්“ නැමති මෙම 'ආවා' කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා පසුගිය දා යාපනය -...