රාජපක්ෂ කදවුර රැකගන්න අමුතු වැඩක්..! නාමල් පිරිසක් සමග විපක්‍ෂයට..? විපක්‍ෂ නායක ධුරය ඔහුට..?

Spread the love

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට සූදානම් වන බවට දේශපාලන ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සාකච්චා වෙමින් ඇත.ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට සූදානම් වන බවට දේශපාලන ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සාකච්චා වෙමින් ඇත.

එම පියවරත් සමග නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා ගැනීමටද හැකියාවක් ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

ඉදිරි තීරණාත්මක අවස්ථාවක මෙම පියවර ගනු ඇතැයි ද එම තොරතුරු පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් මන්ත්‍රීවරයාට සමීප මුලාශ්‍රයක් සඳහන් කළේ මේ දක්වා එවන් තීන්දුවක් ගෙන නැති බව පැවසිය හැකි බවයි.

Related Posts