ජනාධිපතිවරණයේ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා අද තැපැල් වෙයි

Spread the love

ජනාධිපතිවරණයේ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා තැපෑල් දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදීම  අද(25) සිදුකරයි.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඡන්දදායකයින් වෙත එම ඡන්ද දැන්විම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිම හෙට සිට සිදු කරනු ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව  පැවසුවේය.

නිල ඡන්ද දැන්විම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිම නොවැම්බර් මස 09 වන දිනෙන් අවසන්විමට නියමිතව තිබේ.

ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිමේ විශේෂ දිනය ලෙස නොවැම්බර් මස 03 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර නොවැම්බර් මස 09 වන දිනට පෙර නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා නොලැබුණු ඡන්ද හිමියන්ට අදාල තැපැල් කාර්යාලය වෙත ගොස් අනන්‍යතාව තහවුරු කිරිමෙන් අනතුරුව ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකාව ලබා ගැනිමේ හැකියාව පවතියි.

මේ අතර ජනාධිපතිවරණයට අදාල තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරිමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කරයි.

තැපැල් ඡන්ද විමසීම ලබන 31 සහ නොවැම්බර් මස 01 වන දින සිදු කිරිමට නියමිතයි.

මේ අතර ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරිමේ කටයුතු ලබන මස 06 වන දිනට පෙර අවසන් කිරිමට සැලසුම්කර ඇති බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති  ගංගානී කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය පවසයි.

ඡන්ද පත්‍රිකා එක්කෝටි හැත්තෑ ලක්ෂයක පමණ සංඛ්‍යාවක් මුද්‍රණය කෙරෙන බවයි ඇය පැවසුවේය.

RSL

Related Posts