නීතිය හා සාමය බිඳවැටීමේ තරම පෙන්වමින් චිකාගෝ පන්නයේ මහ මඟ වෙඩි තැබීම් දිගින් දිගටම(Video)

මේ වන විට පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් යළි හිසඔසවමින් මහ මඟ මහ දවාලේ මිනීමරන චීකාගෝ පන්නයේ අරාජිකත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව පෙනෙන්නට තිබේ. ගෙවී ගිය මාස තුන ඇතුලත චිකාගෝ පන්නයේ මහ දවල් මඟ වෙඩි තබා මිනීමැරීම් 06 ක් වාර්තාවී ඇත....