ගණිකා ජාවාරමට සම්බන්ධ නිළිය ඇතුළු 6 දෙනාට ශ්‍රී ලංකා රු.100 බැගින් දඩ

ගම්පහ කිඩගම්මුල්ල ප්‍රදේශයේ හෝටලයක්‌ මුවාවෙන් ගණිකා මධ්‍යස්‌ථානයක්‌ පවත්වාගෙන ගිය කළමනාකරු එම චෝදනාවට වරද පිළිගත් හෙයින් ගම්පහ මහෙස්‌ත්‍රාත් ඩී.ඒ. රුවන් පතිරණ මහතා ඔහුට රුපියල් හැටදහසක දඩයක්‌ නියම කළේය. ගණිකා වෘත්තියේ යෙදීම සඳහා එම හෝටලයේ රැඳී සිටීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් කාන්තාවන් 06...