වඳවී යන දිවියෙකු මැරූ අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ ඇයි..?

කිලිනොච්චිය අම්බාල්කුලම් ප්‍රදේශයේදී ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව වඳවී යාමේ තර්ජනයකට ලක්ව ආරක්ෂා කළ යුතු වර්ගයේ දිවියෙකු 2018 ජුනි මස 21 දින මරා දැමීම ඉතා කණගාටුදායක තත්ත්වයන් බව පරිසරවේදීහු කියා සිටිති. වඳවී යන සත්වයෙක් වන මෙම දිවියා යම් කිසි පුද්ගලයෙකු මරා දමන්නේ නම්...