දේශපාලන දඩයමේ යන ගෝඨාගේ ආණ්ඩුව ඉල්ලන් කයි! හිටපු ඇමති රාජිත ඇපමත නිදහස් කරන්න දුන් නියෝගය දෙරණින්ම බලන්න (වීඩියෝ)

ජනාධිපතිවරණයට පෙර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කුමන කයි කතන්දර කීවද ඔහු අප එදා පැවසූ හිට්ලර් පන්නයටත් එහා යන්නෙකු බව ඔහු විසින්ම ඔප්පු කරමින් සිටින්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය පත් වූ දා සිටිම ඔහුට අභියෝග කළ ඔහු විවේචන කළ ඔහු අකමැති දේශපාලනඥයන්, පොලිස් නිලධාරීන්,...