කොළඹ හර්තාලයක්!

රජය ඉන්ධන මිල, දඩ හා බදු වැඩිකිරීමටත් එරෙහිව සිවිල් සංවිධාන සමග එකතුවී ඉදිරි දින කීපය තුළ කොළඹ හර්තාලයක් වැනි දැවැන්ත වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත‍්‍රීරෝද රථ සම්මේලනයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා ඊයේ (16) පැවසීය....