තමා රජු යැයි සිතා රටේ ජනයා බත් කන ගොන්නු යැයි සිතමින් වැඩ කළ අයෙකු සිටි බව ඔබට මතකද?

මහජනතාව බත් කන ගොන්නු යැයි සිතු රටක තමා එහි රජ යැයි සිතා ක්‍රියාකළ ඒකාධිපති පාලකයෙක් මේ ශ්‍රී ලක්දිව පාලනය කොට උන්හිටි තැන් අහිමිව ගෙදර ගොස් අදට වසර 03ක් සපිරේ. මේ එදා එම පාලකයා තම ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයා පරාජයට පත්කිරීමට රටේ ජනතාව...