පැනපු ගමන් ගෙවන්න එපා! උපාධිකඩ කාරයන්ගේ සැබෑ ඇත්ත..(විශේෂ)

අද අපේ රටේ හැම ප්‍රදේශයකම අධ්‍යාපන ආයතන ඇතුළු උපාධි කඩ වැහි වැසී ඇත. ඇත්තටම මෙම උපාධිකඩ වලින් ලබාදෙන උපාධිවල වටිනාකම කෙබඳුද..? ඔබ මෙසේ උපාධියක් ලබාගන්නට යන්නේ ඔබේ ඉදිරි අනාගතයත්, මුළු ජීවිතය කාලයේ ඉදිරි ගමනත් වෙනුවෙනි. ඒ සඳහා ඔබ ගෙවන්නේ ඔබේ...

අධ්‍යාපනයට කෙළවීම ස්ථිරයි!

කෙළවනවා යන වචනය ග්‍රාම්‍ය වහරේ යෙදෙන වචනයකි. රීඩ් ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය භාවිතය තුළ අප රකිනා පත්තරකාර උරුමයක් තිබෙන අතර අපි ඒවා ගැන නිබඳව සැලකිලිමත් වන්නෙමු. ඒ සියල්ල තිබිය දී ම අපි නොසරුප් වචනයක් සේ ද ගිණිය හැකි කෙළවනවා යන වචනය...