ජනපතිගේ අණ නොතකා හරීන් කුප්‍රකට ඊ පාස්පෝට් මගඩියෙන් මහජන මුදල් කෝටි 214ක් කාබාසිනියා කරයි

ශ්‍රී ලංකා 'ඉ' (ඉලෙක්ට්‍රොනික්) විදේශ ගමන් බලපත්‍ර (පාස්පෝට්) සැපයුම් කොන්ත්‍රාත්තුව විනිවිදභාවයකින් සහ ප්‍රසම්පාදන නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් බි්‍රතාන්‍ය සමාගමකට පැවැරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණය නිසා වාර්ෂිකව රුපියල් දෙසිය දාහතර කෝටියකට (214,000,000) ආසන්න මහජන මුදල් කන්දරාවක් විනාශ වෙන ලකුණු පහළ වී...