නීතිපති තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ පිළිතුරු දීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඉවත්ව යයි (වීඩියෝ)

කරන ලද ආරාධනයකට අනුව පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අද(26) පැමිණි අතර ඔහු කාරක සභාව හමුවේ පිළිතුරු නොදී සිටීමට අදාළව කරුණු දක්වා පිටව ගියේය. එහිදී නීතිපතිවරයා පෙන්වා...