මහින්දගේ සහචරයෙකු වූ ධනසිරිගේ අල්ලස් ජාවාරමක් හෙළිවෙයි

දෙහිවල, ගල්කිස්ස මහ නගර සභා බලප්‍රදේශයේ විවිධ ව්‍යාපෘති සිදුකිරීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා එම මහ නගර සභාවේ හිටපු සභාපති සහ පැවති රාජපක්ෂ රෙජීමයේ රෙජිමාධිපති සහ ප.ප.වි.ජ.කු.පා.ම. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සමීපතම සහචරයෙකු වන ධනසිරි අමරතුංග මහතා විසින් විවිධ අවස්ථාවල අල්ලස්...