කොළඹ ශාන්ත පීතර විදුහල අසල ඇලේ මිනී කන කිඹුලන්

කොළඹ ශාන්ත පීතර විදුහල අසලින් වැටී ඇති බම්බලපිටිය සහ වැල්ලවත්ත මායිම් වෙන්කරනු ලබන ඇල මාර්ගයේ මාංශ අනුභව කරන කිඹුලන් ගැවසෙන බවට වාර්තාවේ. මෙම ඇල මාර්ගය ශාන්ත පීතර විදුහලට මායිම්ව පිහිටා ඇති අතර පාසැල් සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා පිටිද මේ අසලම ඇත. මේ...