තේ තහනම අද සිට! ඒක ඉවත්කරගන්න ඇමතිවරු රුසියාවට

රුසියානු රජය මෙරට තේ වලට පනවා ඇති තහනමත් සමඟ ඇතිව තිබෙන අර්බුදය විස¹ගැනීමට කැබිනට්‌ ඇමැතිවරුන් තිදෙනකු මේ සතියේදී මොස්‌කව් බලායාමට නියමිතය. ශ්‍රී ලංකා තේ ආනයනයට රුසියානු රජය පනවා ඇති තහනම අද (18දා) සිට ක්‍රියාත්මකය. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක, කර්මාන්ත...