පොලිසියේ වරදින් බෙංගමුවේ නාලක හිමි නිදහස් වෙයි

පසුගිය 2016 නොවැම්බර් මස 7 වනදා ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් යොදාගනිමින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වු විරෝධතාවයේදී, මහජන පීඩාව ඇතිවන අයුරින් කටයුතු කිරීම සහ පොදු දේපළ හානි කිරීමේ චෝදනා යටතේ පුජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලක හිමියන් ඇතුලු ස්වාමීන් වහන්සේලා 5 නමකට සහ කාන්තාවන්...