සයිටම් හොර වෛද්‍ය උපාධි කඩය හොර පාරෙන් නීතිගත කිරීමේ සැලැස්මක්!

Spread the love

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මුදලාලි මහතාට අයත් මාළඹේ සයිටම් වෛද්‍ය උපාධි අලෙවි ආයතනය හොර පාරෙන් නීතිගත කිරීම සඳහා වූ සැලසුම් මේ වන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවට වාර්තාවේ.

මේ සඳහා එක් අන්තයකින් පෞද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ නියාමනයට අදාළ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ කාර්යයන් කොමිසමක් වෙත පැවරීමට මේ වන විට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

අදාළ කොමිසම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්ව පාලන හා නියාමන කොමිසමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වන විටත් රජය කෙටුම්පත් සකස් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

සයිටම් අර්බුදය පිළිබඳ සෙවීමට පත් කර ඇති කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව අතර පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම කොමිසම පිළිබඳව කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය හිමිවූ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිරීක්ෂණ අදාළ කමිටුව වෙත මේ වන විට ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම නිරීක්ෂණයන්ට අනුව වෛද්‍ය සිසුන්ගේ ඇතැම් අත්‍යවශ්‍ය පුහුණු කාලසීමාවන් සහ ශික්ෂණ රෝහලකට අවශ්‍ය ඇදන් සංඛ්‍යාව, රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැනි කරුණු පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල සඳහා වාසි සහගත වන පරිදි සංශෝධනය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

අදාළ සංශෝධනයන්ට අනුව 700ක්ව පැවති ඇඳන් සංඛ්‍යාව 470 දක්වාත්, රෝගීන් සඳහා ඇඳන් භාවිතය සියයට 80 සිට 70 දක්වාත් අඩු කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය සභාවේ ඇතැම් සාමාජිකයන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල කර ඇති අතර පවතින ගැටළුකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් වෛද්‍ය සභාවේ අවම ප්‍රමිතිය පිළිබඳ කමිටුව හෙට හදිසියේ රැස්වීමට ද නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම වෛද්‍ය සභාවේ ද හදිසි රැස්වීමක් ලබන12 වන අගහරුවාදා කැඳවා තිබේ.

Loading...

RSL

Related Posts