ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ජනපති 26 දා රටට කියයි

Spread the love

රටේ ආර්ථික අභියෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සහ විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජුනි 26 බදාදා ජාතිය අමතනු ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අද (24) නිල වශයෙන් නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව ජනපතිවරයා බදාදා රාත්‍රී 8.00 ට දේශනය පැවැත්වීමට නියමිතය. ජනාධිපතිවරයා සිය දේශනයේදී රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන අතර විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් ද සිදු කරනු ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

Related Posts