නීතිපතිවරයාගේ සේවා දිගුව යළිත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Spread the love

නීතිපති සංජය රාජරත්නම්ගේ ධුර කාලය මාස හයකින් දීර්ඝ කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ යෝජනාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව යළි ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

පසුගියදා පැවති ඡන්ද විමසීමේදී මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනෙකු දීර්ඝ කිරීමට විරුද්ධ වූ අතර තිදෙනෙකු ඊට සහාය පළ කළේය.

රාජරත්නම්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා කළ ඉල්ලීම සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ දෙවැනි අවස්ථාව මෙයයි. පළමු ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ජුනි මාසයේදී සිදු වූ අතර, දිගු කිරීමට එරෙහිව කවුන්සිලයේ බහුතර සාමාජිකයින් අතර ස්ථාවර ස්ථාවරයක් පෙන්නුම් කරයි.

Related Posts