අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කොමිසමේදී හිරවෙයි; බිලියන 75ක් කොල්ල කා ඇති බව හෙළිවෙයි!

Spread the love

2015 මාර්තු මාසය සඳහා රු. බිලියන 75 ක හදිසි අරමුදල් අවශ්‍යතාවක්‌ පැවැති බවට හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා කියන්නේ බොරුවක්‌ යෑයි ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා ඊයේ (22 දා) මහේන්ද්‍රන් මහතා අමතමින් ප්‍රකාශ කළ අතර හැකි නම් මහා භාණ්‌ඩාගාරයේ එය ඔප්පු කළ හැකි එකදු හෝ නිලධාරියෙක්‌ සිටී නම් එම නිලධාරියාගේ නම සඳහන් කරන්නැයි මහේන්ද්‍රන් මහතා අමතමින් ප්‍රකාශ කළේය.

එවිට අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා නියෝජ්‍ය භාණ්‌ඩාගාර ලේකම් චන්ද්‍ර ඒකනායකගේ නම සඳහන් කළේය.

එවිට හැකිනම් නියෝජ්‍ය භාණ්‌ඩාගාර ලේකම් චන්ද්‍රd ඒකනායක මේ කොමිසමට ගෙන්වා 2015 මාර්තු මාසයේ රු. බිලියන 75 ක හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවක්‌ පැවැති බවට දිවුරුම් පිට මේ කොමිසමට සාක්‍ෂියක්‌ ලබාදී කරුණු සහිතව ඔප්පු කරන්නයි දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතාට අභියෝග කළේය.

මහේන්ද්‍රන් මහතා එම අභියෝගය භාර නොගත්තේය.

ඔබ තනිකර බොරුකාරයෙක්‌ බව ද අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා අමතමින් ලිවේරා මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළ විට zමම එකඟ වන්නේ නෑ ස්‌වාමීනි යෑයි ඊට පිළිතුරු වශයෙන් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

පහතින් සටහන් වන්නේ ඊයේ කොමිසම හමුවේ ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අසන ලද ප්‍රශ්න සහ ඒවාට හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ලබාදුන් පිළිතුරුයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා – මෙම බැඳුම්කර වංචාවට අදාළ ඔබ විවිධ ආයතනවලට ප්‍රකාශයන් සිදුකර තිබෙනවා එය හරිද?

සාක්‍ෂිකරු – බැඳුම්කර වංචාවකට අදාළව නොවෙයි. මම මහ බැංකුව විසින් අවස්‌ථා කිහිපයකදී සිදුකර තිබූ බැඳුම්කර නිකුතු ගැන ප්‍රකාශයන් ලබාදුන්නා.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජනරාල් – මේ ගැන අල්ලස්‌ කොමිසමට ප්‍රකාශයක්‌ ලබාදුන්නා. එය හරිද?

සාක්‍ෂිකරු – එය හරි.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජ – ඉන් පසු ඔබ කෝප් එකට සාක්‍ෂි ලබාදුන්නා.

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමීනි.

ජෙ.අ.සො.ජනරාල් – ඉන්පසු ඔබ මේ කොමිසමට ප්‍රකාශයක්‌ ලබාදුන්නා.

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමීනි

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජ – ඔබ එම ප්‍රකාශයන් තුළින් සත්‍ය හෙළිදරව් කළාද? මේ සෑම අවස්‌ථාවකදීම?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජ – ඔබ එම ප්‍රකාශයන් වෙනුවෙන් තවමත් පෙනී සිටිනවා?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් මම එම ප්‍රකාශ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජ – ඒවා සත්‍ය හා නිවැරදියි කියලා.

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමීනි.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජ – ඔබගේ නීතිඥයකු විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ඔබට මේ කොමිසමේ සාක්‍ෂි විභාගයන්ට සහභාගිවීමට අවසර ලබාදුන්නා.

සාක්‍ෂිකරු – මම හිතන්නේ මම මාර්තු සිට තමයි ආවේ.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජෙ – මාර්තු සිට ඔබ අඛණ්‌ඩව මේ කොමිසමේ සාක්‍ෂි විභාගයට පැමිණෙනවා.

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමීනි.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජෙ – ඔබ ලංකාවේ නැවතී ඉන්නේ කෙසේද?

සාක්‍ෂිකරු – ස්‌ථාන කිහිපයක නැවතී ඉන්නවා. සමහර අවස්‌ථාවල අම්මගෙ නිවසේත් සිටිනවා. කොළඹ 03 පිහිටි කොළඹ මල් පාරේ දුවගේ නිවසේත් සමහර අවස්‌ථාවල සිටිනවා. කලින් මම බැංකු වාස නිවසේත් සිටියා.

ජ්‍යෙ.අ.සො.ජ – මේ කොමිසමට පැමිණීම ආරම්භ කළ අවස්‌ථාවේ සිට ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකව සිටිනවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – මම මෙහි ස්‌ථිරව නේවාසිකව සිටින්නෙක්‌ නොවෙයි.

මට මෙහේ නේවාසික වීසා බලපත්‍රයක්‌ නැහැ. මම හැම මසකට සැරයක්‌ම ගිහින් මසකට වීසා බලපත්‍රයක්‌ ගන්නවා ඕනම සිංගප්පූරු පුරවැසියකුට ලබාගත හැකියි.

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් – ඔබ මේ කොමිසමට පැමිණීම ආරම්භ කළ අවස්‌ථාවේ සිට ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකව සිටින්නේ?

සාක්‍ෂිකරු – තාක්‌ෂණිකව නැහැ ස්‌වාමීනි මම මෙහෙට සංචාරකයෙක්‌ ලෙස පැමිණෙනවා

කොමිසමේ සිනා

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඔබේ මේ කොමිසමට මාර්තු සිට අඛණ්‌ඩව පැමිණෙනවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – අඛණ්‌ඩව නොවෙයි මම අවස්‌ථා කිහිපයකදී ලංකාවෙන් පිට සිටියා. ලංකාවේ සිටින විට කොමිසමට මම පැමිණියා.

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඔබ කියන්නේ මේ කොමිසමට රැස්‌ වූ කාලයේදී ඔබ මේ රටේ නේවාසිකව සිටියේ නැහැ කියලද?

සාක්‌ෂිකරු – මම මේ රටේ නේවාසිකයෙක්‌

නෙවෙයි. මම මගේ වියදමින් සංචාරකයෙක්‌ ලෙස මේ රටට එනවා

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – ඔබ කොමිසම රැස්‌ වූ කාලය තුළ ඔබ මේ රටේ නේවාසිකයෙක්‌ නොවෙයිද?

සාක්‌ෂිකරු- කොමිසම රැස්‌වූ දිනවල මම ලංකාවේ සිටියා.

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් – නමුත් ඔබ මේ කාලය තුළ රටේ නේවාසිකව සිටිනවා. ඔබ දිනපතා සිට සිංගප්පූරුවට ගිහින් එන්නේ නැහැනේ.

සාක්‍ෂිකරු – මට ඒ ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්න බැහැ.

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් -ඔබ දිනපතා සිංගප්පූරුවට ගිහින් එනවද?

සාක්‍ෂිකරු – දිනපතා නැහැ. බොහෝ විට

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් – ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින කාලය තුළ ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ලිපිනයක පදිංචි වී සිටිනවා. එය හරිද?

සාක්‍ෂිකරු – ඒක හරි

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – ඔබ උපතින් මෙරට පුරවැසියෙක්‌.

සාක්‍ෂිකරු – මම පිටරට ඉපදුණේ.

ස්‌වාමීනි ඉන් පසු වයස 18 දී තමයි මෙරට පුරවැසිභාවය ලබා ගත්තේ.

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඔබ වර්ෂ 2006 වන තෙක්‌ එම පුරවැසිභාවය තබා ගත්තා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – 2006 දී ඔබ වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගත්තා

සාක්‌ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඒ සිංගප්පූරුවේ

සාක්‌ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමිනී

ඡේ. අ. සො. ජනරාල් -ඔබ ද්විත්ව පුරවැසියෙක්‌ද?

සාක්‍ෂිකරු – නෑ ස්‌වාමීනි

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඔබ මහ බැංකුවට මුලින්ම බැඳුනේ 1983දී?

සාක්‌ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමීනි

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඔබ කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය සමත් වුණේ සිංහලෙන් නේද

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමීනි

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – ඔබ අල්ලස්‌ කොමිසමට ප්‍රකාශ ලබා දුන්නෙත් සිංහලෙන් නේද

සාක්‌ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – කොමිසමේ සාමාජික ශ්‍රෝෂ්ඨධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න ජයවර්ධන මහතා – ඔබ මහ බැංකු අධිපති ලෙස සිටියදීත් මේ මසක වීසා බලපත්‍රය යටතේද හිටියේ?

සාක්‍ෂිකරු – නෑ ස්‌වාමිනී අධිපති ලෙස මම නිල වශයෙන් රැකියා කිරීමේ බලපත්‍රයක්‌ ලබා සිටියා.

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – ඔබ වර්ෂ 1983 සිට වර්ෂ 1994 දක්‌වා

සාක්‌ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -ඊට පසු ඔබ මහ බැංකුවට අධිපතිවරයා ලෙස පත්ව ආවේ 2015 ජනවාරිවලදී?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -මේ වසර 22 ක කාලය තුළ ආයෝජන මණ්‌ඩලයේ සේවය කළ කාලය හැරෙන්නට ඔබ සිටියේ විදේශගතවයි?

සාක්‌ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් – ඔබ මහ බැංකුවෙන් යනවිට ඔබ දෙවන ශ්‍රෝණියේ නිලධාරියෙක්‌ වර්ෂ 1993 දී?

සාක්‌ෂිකරු – මම පළමු ශ්‍රෝණියේ නිලධාරියෙක්‌

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -මහබැංකුවේ සංස්‌ථාපිත ඒකකය මුදල් මණ්‌ඩලය නේද

සාක්‍ෂිකරු – මම එහෙම සිතනවා

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -මුදල් මණ්‌ඩලය තමයි මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති හදන ස්‌ථානය ?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ. සො. ජනරාල් -අධිපති ලෙස?

ඔබ එම ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙනවා?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා – ඔබ වර්ෂ 2014 දෙසැම්බර්වලදී ඩුබායි බැංකුවක සේවය කරමින් සිටියා?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

ඡේ.අ.සො.ජ. – මොකක්‌ද ඒ ආයතනය?

සාක්‍ෂිකරු – එමිරේට්‌ස්‌ එම්බීඩී

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – එහි ඔබේ තනතුර කුමක්‌ද?

සාක්‍ෂිකරු – ප්‍රධාන ආයෝජන නිලධාරි

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – 2014 දෙසැම්බර් හෝ 2015 ජනවාරි මාසයේ ඔබ එම බැංකුවේ සේවය කරමින් සිටියදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ධුරය භාර ගන්න ඔබට ආරාධනයක්‌ ලැබුණද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමිනී ජනවාරි මාසයේ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඒ අවස්‌ථාවේ ඔබ කොහේද හිටියේ?

සාක්‍ෂිකරු – මම ඩුබායිවල හිටියේ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ ඔබගේ කාර්යාලයේද සිටියේ?

සාක්‍ෂිකරු – මට මතක නෑ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – කවුද ඔබට දුරකථනයෙන් කතා කළේ?

සාක්‍ෂිකරු – මට හරියට විස්‌තර සහිතව කියන්න අපහසුයි.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – මම ඇහුවෙ ඔබට කෝල් කරේ කවුද කියලයි?

සාක්‍ෂිකරු – මට මතක නෑ ස්‌වාමිනී.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – 2015 ජනවාරි 09 දින අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඔබට පුද්ගලිකවම කතා කරල මේ ආරාධනය කරා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – මගේ මතකය අනුව ජනවාරි 09 දින මම කොළඹ හිටියේ. මම අගමැතිතුමා දිවුරුම් දෙන අවස්‌ථාවට සහභාගි වුණා. නිදහස්‌ චතුරශ්‍රයේ පැවැති එම අවස්‌ථාවට මම එක්‌ව සිටියේ. 2015 ජනවාරි 09 දින ඔහු (අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා) මහ බැංකු අධිපති ධුරය භාරගන්න කී බවක්‌ මට මතක නැහැ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ එහෙම කිව්වට ඔබ 2015 අප්‍රේල් 16 දින අල්ලස්‌ කොමිසමට දීල තියන ප්‍රකාශය අනුව ඒ බවක්‌ සඳහන් කරල තියෙනව කිව්වොත් ඔබ එකඟ වෙනවද?

සාක්‍ෂිකරු – මට මේ බව දන්වන්න ඇත්තේ ජනවාරි 08 දින ස්‌වාමිනී. 08 දින හවස හෝ ඊට පෙර වෙන්න ඕන. එහෙත් ජනවාරි 09 දින මම අගමැතිතුමා දිවුරුම් දෙන උත්සවයේ සිටියේ. මම අගමැතිතුමාව හමු වුණේ නැහැ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ අල්ලස්‌ කොමිසමට සිංහලෙන් ලබාදී ඇති ප්‍රකාශයේ මෙහෙම සඳහන් වෙනවා.

මා ඩුබායි රටේ රැකියාවක නිරතව සිටියදී 2015 ජනවාරි 09 දින හෝ ඊට ආසන්න දිනක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුරකථනයෙන් අමතා විමසා සිටියා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ හැකිද කියා. එය හරිද?

සාක්‍ෂිකරු – ස්‌වාමිනී මම ඒ ප්‍රකාශය කරන අවස්‌ථාවේ මට සිංහල පරිවර්තකයෙක්‌ දුන්නෙ නැති බව මගේ නීතිඥයා පසුව අල්ලස්‌ කොමිසමට දැනුම් දුන්නා. මම නැවත ඉංග්‍රීසියෙන් එම ප්‍රකාශය කිරීමට අල්ලස්‌ කොමිසමේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්ගෙන් අවස්‌ථාවක්‌ ඉල්ලා සිටියා. ඒ නිසා කරුණාකර එය ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තනය කර කියන්න.

ඉන්පසු දප්පුල ද ලිවේරා මහතා එම ප්‍රකාශයෙහි අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නැවත මහේන්ද්‍රන් මහතාට ඇසෙන්නට පරිවර්තනය කර කියවන ලදී.

සාක්‍ෂිකරු – එය නිවැරැදියි ස්‌වාමිනී.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ ඒ සඳහා එකඟ වී 2015 ජනවාරි තුන්වැනි සතියේ ලංකාවට ආවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමිනී.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – එය නිවැරැදි නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඒක හරි.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ අගමැතිව පුද්ගලිකව දන්නවාද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව් ස්‌වාමිනී.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ ඔහුව (අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව) ගොඩක්‌ කලක සාක්‍ෂිකරු – වර්ෂ 1990 සිට ඔහුත් (රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත්) සමඟ වැඩ කර තිබෙනවා. ඔහු රණසිංහ ප්‍රේමදාස රජයේ ඇමැතිවරයෙක්‌ව සිටි කාලයේ සිට.

ජෙ.අ.සො. ජනරාල් – ඔහු (අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා) ඔබට මහ බැංකු අධිපති ධුරය භාර ගන්න කීවේ ඔබව කලින් සිට දන්න නිසයි.?

සාක්‍ෂිකරු – අගමැතිතුමා මට මහ බැංකු අධිපති ධුරය භාර ගන්න කිව්වේ බැංකුකරුවකු ලෙස මට තිබූ දිගුකාලීන අත්දැකීම් ගැන දන්නා නිසා කියල මම සිතනවා. එසේම කලින් සිට ඔහු මාව දන්නවා.

ඒ අනුව 2015 ජනවාරි 23 දින සවස තමාට මහ බැංකු අධිපති පදවියේ පත්වීමේ ලිපිය භාරදුන් බවත් 2015 ජනවාරි 26 දින උදේ තමා මුලින්ම මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස රාජකාරියට වාර්තා කළ බවත් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා කොමිසමට කීවේය.

ජෙ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ අවුරුදු එකහමාරක්‌ මහ බැංකුවේ අධිපති ධුරයේ සිටියා?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – බැඳුම්කර වෙන්දේසි පැවැත්වෙන කාමරයට මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයකු ඇවිත් තිබෙන බව ඔබ අහල තියෙනවා?

සාක්‍ෂිකරු – මම අහලා නැහැ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ තමයි පළවැනි වතාවට ගියේ වෙන්දේසියක්‌ පැවැත්වෙමින් තිබියදී?

සාක්‍ෂිකරු – වෙන්න පුළුවන්

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – 2015 පෙබරවාරි 27 දා පැවැත්වූ බැඳුම්කර වෙන්දේසියෙන් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමට විශාල ලාභයක්‌ ලැබුණා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – බිලියන 6 ක ලාභයක්‌ ඒ කියන්නේ වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කළ ලංසු වලින් 50% ක්‌ ම පර්පෙචුවල් සමාගමෙන් ඉදිරිපත් කර තිබුණේ. පුද්ගලික ගැණුම්කරුවෙක්‌ මෙතරම් විශාල ලංසු ප්‍රමාණයක්‌ වෙන්දේසියකට ඉදිරිපත් කළ පළමු වතාව මෙය බව ඔබ පිළිගන්නවද?

සාක්‍ෂිකරු – වෙන්න පුළුවනි.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – මෙවැනි දෙයක්‌ මීට කලින් සිදුවෙලා නැහැ එහෙම වෙන්න ඇත්තේ එම සමාගමට මිල සංවේදී රහසිගත තොරතුරු ලැබී තිබෙන නිසා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඒක මම දන්නෙ නැහැ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් -50% ලංසු වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කරන්න පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගම පෙළඹුණේ ඇයි? එතරම් සාර්ථකත්වයක්‌ එම සමාගම ඇතිකර ගත්තෙ කෙසේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඒ ගැන මට කිසිවක්‌ කියන්න බැහැ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – රහසිගත තොරතුරු සමාගමට ලැබෙන්න ඇති නේද?

සාක්‍ෂිකරු – එසේ වූ බවක්‌ හෝ නොවූ බවක්‌ මට හරියට කියන්න බැහැ.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ ඒ වන විට මහා බැංකුවේ අධිපති තනතුරට පත්වෙලා. වැඩ බාරගත්තෙ 2015 පෙබරවාරි 26 දා?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඔබ 2015.02.27 දින දෙවතාවක්‌ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවට ගියා. මුලින්ම 10.45 ට එතකොට බැඳුම්කර වෙන්දේසිය අවසන් වෙලා නැහැ?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – ඊට පසුව ආවේ දහවල් 12.30 ට රාජ්‍ය ණය අධිකාරිවරිය සහ තවත් අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂවරු දෙදෙනෙක්‌ හමුවුණා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – රජයේ ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී දීපා සෙනවිරත්න මහත්මිය ආචාර්ය ආසිම් සහ මුතුගල මහත්මිය හමුවුණා.?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – කොපමණ ලංසු වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණ ද කියල ඔබ ඔවුන්ගෙන් ඇසුවා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්. බිලියන 20 ක්‌ වටිනා ලංසු ලැබී ඇති බව ඔවුන් පැවසුවාම ඒ ඔක්‌කොම බාරගන්නා ලෙස මම ඔවුන්ට දැනුම් දුන්නා.

ඡේ.අ.සො. ජනරාල් – එතරම් ප්‍රමාණයක්‌ බාර ගන්න බැහැ කියල දීපා සෙනවිරත්න මහත්මිය කීවා? ආචාර්ය ආසිම් ඒ විදියට ම පැවසුවාම, බිලියන 20 ම බාරගත හොත් පොලිය දරා ගන්න බැරි තරම් ඉහළ යාවි යයි කියා ආචාර්ය ආසිම් කියා සිටියා නේද?

සාක්‍ෂිකරු – ඔව්.

කොමිසම යළි ඔක්‌තෝබර් 02 දින උදේ 10.00 ට රැස්‌වේ. වැඩිදුර සාක්‍ෂි ලබා ගැනීම සඳහා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා එදින කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබේ.

-දිවයින-

Loading...

RSL

Related Posts