සෝමලතා සුබසිංහයන්ගේ නාට්‍ය හෙට සහ අනිද්දා

Spread the love

කොට්ටේ රංග පීඨය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෝමලතා සුබසිංහයන්ගේ “අපට දැන් තේරෙයි” සහ තොප්පි වෙළෙන්ඳා” නාට්‍ය හෙට (27 අගෝ.) පස්වරු 3.30 ට සහ 7.00 සහ ද ඇයගේම නිර්මාණයක් වන “ව්කෘති” අනිද්දා (28 අගෝ.) පස්වරු 3.30 ට සහ 7.00 ට කොළඹ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් හීදී රඟ දැක්වේ.

Loading...

RSL

Related Posts