ලංගම බස් රථ ප්‍රමාණය වැඩි කලොත් ධාවනයෙන් ඉවත්වෙනවා – ගැමුණු විජේරත්න

Spread the love

රටේ බස් රථ අතිරික්තයක් තිබියදී ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම ලංගම බස්රථ ප්‍රමාණය ඉහල දැමීමට අවසර ඉල්ලා ඉදිරිපත් කර ඇති කැබිනට් පත්‍රිකාවට අවසර ලබා දුනහොත් තම සංගමය ධාවනයෙන් ඉවත් වන බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසයි.

මේ වන විට රටේ පොදු ප‍්‍රවාහනය සඳහා පෞද්ගලික ප‍්‍රවාහන සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් ඒකාබද්ධ කාලසටහනක් සකස් කරමින් පවතින බවත් එවැනි මොහොතක වෙල්ගම අමාත්‍යවරයා අලුතින් බස් රථ ආනයනය කර ධාවනයට යෙදවූවොත් ඒකාබද්ධ කාලසටහන සකස් කිරීමද අර්බුදයට ලක්වන හෙතෙම පවසයි.
ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා 1970 තිබූ ප්‍රතිශතයට ලංගම බස් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන බවද සභාපතිවරයා පවසයි.

Loading...

RSL

Related Posts