සතියේ දේශපාලන රසකතා UNP: වෙන පක්ෂයකට අලියා දන් දෙන්න පාක්ෂිකයෝ කැමති නෑ

සටහන: ගජබා නාගහවත්ත එජා.ප අභ්‍යන්තර සීතල අරගලය අවසන්වී ගෙන ආවද "අලියාද - හදවතද" යන කඹ ඇදිල්ල හේතුවෙන් යළිත් යම් ව්‍යාකූලතාවක් ඇරඹි තිබේ. එ.ජා.ප නායකයා දිනපතාම සිරිකොතට යන අතර ආරවුල විසදා එක්ව මහ මැතිවරණයට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය පියවර රැසක්ද මේ වන...