වෙළඳ සහ ආයෝජන සබඳතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය පියුෂ් ගෝයල් කැනඩාවේ සංචාරය කරයි.

Spread the love

දෙරට අතර සමීප වෙළඳ සහ ආයෝජන සබඳතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය මධ්‍යම වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය පියුෂ් ගෝයල් කැනඩාවට ගොස් සිටී.

මැයි 8,දා ඔහු සඳුදා ඔටාවා හි කැනඩාවේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ, අපනයන ප්‍රවර්ධන, කුඩා ව්‍යාපාර සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය මේරි එන්ජී සමඟ වෙළඳාම සහ ආයෝජන පිළිබඳ හයවන ඉන්දීය-කැනඩා අමාත්‍ය සංවාදයේ සම සභාපතිත්වය දරනු ඇත. ඉන්දීය-කැනඩා අමාත්‍ය සංවාදයේ වෙළඳාම, ආයෝජන සහ ජාතීන් දෙක අතර සහයෝගීතාවයේ විභව ක්ෂේත්‍ර ඇතුළු විවිධ මාතෘකා පිළිබඳ ආයතනික සාකච්ඡා සඳහා සංසදයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ඉන්දියාව සහ කැනඩාව අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම, ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සහ සහයෝගීතාව, හරිත සංක්‍රාන්තිය – විවේචනාත්මක ඛනිජ සාකච්ඡා සහ B2B කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම වැනි සහයෝගීතාවයේ නව ක්ෂේත්‍ර ඇතුළු විවිධ තේමාවන් කෙරෙහි සංවාදය අවධානය යොමු කරනු ඇත, යැයි ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පැවසීය. .

මීට අමතරව, 2022 මාර්තු මාසයේ පැවති අවසන් ඉන්දීය-කැනඩා අමාත්‍ය සංවාද රැස්වීමේදී අන්තර්කාලීන ගිවිසුමක් හෝ (මුල් ප්‍රගති වෙළඳ ගිවිසුම) ඇති කර ගැනීමේ හැකියාවක් සහිතව දියත් කරන ලද ඉන්දියා-කැනඩා සෙපා සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනාම සමාලෝචනය කරනු ඇත. එතැන් සිට සාකච්ඡා වට හතක් පවත්වා ඇත.

ඉන්දියාව සහ කැනඩාව අතර වෙළඳාම සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මධ්‍යම අමාත්‍ය ගෝයල් 2023 මැයි 9-10 දක්වා ටොරොන්ටෝ වෙත පැමිණේ. කැනේඩියානු සමාගම් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා, ඉන්දියානු සහ කැනේඩියානු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්ගේ වට මේසයක්, කැනඩාවේ ක්‍රියාත්මක වන කැනේඩියානු සහ ඉන්දියානු ව්‍යාපාර සමඟ අන්තර්ක්‍රියා සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ වට මේස සාකච්ඡාවක් ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් එහි ඔහුගේ නියැලීම් වලින් සමන්විත වේ.

පසුව, විවිධ ජාතීන් 50 කින් ප්‍රදර්ශකයින් 1000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටින උතුරු ඇමරිකාවේ විශාලතම සූපශාස්ත්‍ර නවෝත්පාදන වෙළඳ ඉසව්ව වන සියල් කැනඩා-2023 හි ඉන්දියානු මණ්ඩපය ද ගෝයල් විසින් විවෘත කරනු ඇත.

මෙම උත්සවය සිල්ලර, ආහාර සේවා සහ ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තවල අවශ්‍යතා සපුරාලයි. සියල් කැනඩාවට සහභාගී වන ඉන්දියානු ව්‍යාපාර ඉන්දියානු වෙළඳ ප්‍රවර්ධන කවුන්සිලය , කෘෂිකාර්මික සහ සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයන සංවර්ධන අධිකාරිය , ඉන්දීය වෙළඳ ප්‍රවර්ධන සංවිධානය සහ ඉන්දියාවේ ආශ්‍රිත වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල .

සියල්-2023 ට සමගාමීව කෘෂිකාර්මික හා ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තය සඳහා වෙළඳ සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන උත්සවයක් ඉන්දියානු සමාගම් සහ කැනේඩියානු ආනයනකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ. මෙම අවස්ථාවට සමාගම් 200 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇද ගැනීමට පුරෝකථනය කර ඇත.

ඉන්දීය වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අනුව, පියුෂ් ගෝයල් ගේ සංචාරය ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සහ ආයෝජන හවුල්කාරිත්වයට වැඩි ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්

Related Posts