විජේදාසගේ අනාගතය ගැන රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස කළ හෙළිදරව්ව

Spread the love

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා පත්කර ගැනීමට අධිකරණය හරහා විසඳුමක් නොලැබුණහොත් නව සන්ධානයක් යටතේ නව ලකුණකින් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උප සභාපති, මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා අවධාරණය කරයි.

රෝහණ ලක්ෂණ පියදාස මහතා සඳහන් කරන්නේ දිගින් දිගටම වාරණ පැන වුවත් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කර විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පක්ෂ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කිරීමේ උත්සාහය අත් නොහරින බවත්  එසේ නොහැකි වුවහොත් නව සන්ධානයකින් විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති සටනට ඉදිරිපත් කරවන බවත්ය.

Related Posts