ව්‍යවසායකයින්ට ඩිජිටල් අලෙවිකරණ කුසලතා සැපයීම සඳහා ඉන්දියාව මෙටා සමඟ හවුල්කාරිත්වය දියත් කරයි

Spread the love
ඩිජිටල් නිපුණත්වය බිම් මට්ටමට ගෙන යාමේ අරමුණින්, ඉන්දියාවේ මධ්‍යම රජය ව්‍යවසායකයින්ට ඩිජිටල් අලෙවිකරණ කුසලතා ලබා දීම සඳහා මෙටා සමඟ හවුල්කාරිත්වයක් දියත් කර ඇත.

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, නිපුණතා සංවර්ධන සහ ව්‍යවසායකත්ව අමාත්‍යාංශය සහ මෙටා අතර නවදිල්ලියේ 2023සැප්තැම්බර් 4 සඳුදා ,  ‘අධ්‍යාපනයට ව්‍යවසායකත්වය: සිසුන්, අධ්‍යාපනඥයින් සහ ව්‍යවසායකයින් බලගැන්වීම’ යන තුන් අවුරුදු හවුල්කාරිත්වය විධිමත් කරන ලදී.

 

මේ සම්බන්ධයෙන් මෙටා සහ ඉන්දීය ව්‍යවසායකත්වය සහ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ආයතනය. , තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය සඳහා වූ සමස්ත ඉන්දීය කවුන්සිලය  සහ මධ්‍යම ද්විතීයික අධ්‍යාපන මණ්ඩලය  අතර අභිප්‍රාය ලිපි තුනක් හුවමාරු වූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, නිපුණතා සංවර්ධන සහ ව්‍යවසායකත්ව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

ඉන්දීය ව්‍යවසායකත්වය සහ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ආයතනය.  සමඟ ඇති හවුල්කාරිත්වය යටතේ, ඉදිරි වසර තුන තුළ ව්‍යවසායකයින් 5 ලක්ෂයකට මෙටා විසින් ඩිජිටල් අලෙවිකරණ කුසලතා සඳහා ප්‍රවේශය ලැබෙනු ඇත. අංකුර සහ පවතින ව්‍යවසායකයින් ආරම්භ කිරීමට කලාපීය භාෂා හතකින් මෙටා වේදිකා භාවිතා කරමින් ඩිජිටල් අලෙවිකරණ කුසලතා පුහුණු කරනු ලැබේ.

 

අධ්‍යාපන සහ නිපුණතා සංවර්ධන සහ ව්‍යවසායකත්ව පිළිබඳ මධ්‍යම අමාත්‍ය ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන්ට අනුව, අධ්‍යාපනයේ සිට ව්‍යවසායකත්වයේ හවුල්කාරිත්වය ක්‍රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු වන අතර, එමඟින් ඩිජිටල් නිපුණතා බිම් මට්ටමට ගෙන යනු ඇත.

 

මෙමගින් ඉන්දියාවේ දක්ෂතා සංචිතයේ හැකියාවන් ගොඩනැංවෙන අතර සිසුන්, තරුණයින්, ශ්‍රම බලකාය මෙන්ම ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයින් අනාගත තාක්‍ෂණයන් සමඟ බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ කර ඔවුන් නව යුගයේ ගැටලු විසඳන්නන් සහ ව්‍යවසායකයින් බවට පරිවර්තනය කරනු ඇති බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.

 

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියේ මූලධර්ම මගින් මෙහෙයවනු ලබන මෙටා හි ඉන්දීය ව්‍යවසායකත්වය සහ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ආයතනය. , මධ්‍යම ද්විතීයික අධ්‍යාපන මණ්ඩලය  සහ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය සඳහා වූ සමස්ත ඉන්දීය කවුන්සිලය  සමඟ ඇති හවුල්කාරිත්වය අපගේ ජනගහනය විවේචනාත්මක ඩිජිටල් කුසලතාවන්ගෙන් සන්නද්ධ කිරීමට සහ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයින් සහ කුඩා ව්‍යාපාර සවිබල ගැන්වීම සඳහා අසීමිත හැකියාවන් උත්ප්‍රේරණය කරනු ඇති බව ඔහු පැවසීය.
ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්

Related Posts